1
FIC VI11 на чипсете SiS645DX

FIC AN17 на чипсете VIA KT333

FIC AZ11

FIC KA11

1